Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
ức chế RAA2&thụ thể angiotensin II

Thuốc ức chế RAA2&thụ thể angiotensin II. Bài của lớp Băng Trâm-Nhật Khang, yk41.

Xem

loạn nhịp

Brainsorm: Cách sử dụng 4 nhóm thuốc điều trị loạn nhịp.

Bài của Trần Tuấn Vũ, lớp Nha6n5t, yk41.

Các thuốc làm giảm tiền tải. Bài của

THÔNG TIN TIÊU ĐIỂM
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.681.074
43 người đang xem


.