Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Đề thi Y6 niệu ngày 13-10-2019.


Họ và tên:…………………… …………….., Lớp:……………………
Cell Phone:………………………
Thi niệu cuối kỳ BVĐKTPCT, ngày 21-9-2019
1. Nhiễm trùng BV do Klebsiella...

Y40 thi ngày 7-9-2019

THÔNG TIN TIÊU ĐIỂM
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.401.214
41 người đang xem


.