Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Rainy Days And Mondays

Talking to myself and feeling old
Sometimes I’d like to quit
Nothing ever seems to fit
Hangin around, nothing to do but frown
Rainy days and mondays always get me down .....

 

What I’ve got they used to call the blues

Nothing is really wrong
Feeling like I don’t belong
Walking around some kind of lonely clown

Rainy days and mondays always get me down

 

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 11/10/2011
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
25.762.472
40 người đang xem


.