Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Reproductive-Kiet-yk41

Bui 10-3/8/2017. Bài soạn của Nhân Kiệt, yk41.
#The_Reproductive_Systems
========================================================
1. PN có kinh < 12 tu
i: Có kinh sm => cn theo dõi & loi tr kh năng ung thư vú.

2. Trisomy:

The number of chromosomes in the cell where trisomy occurs is represented as, for example, 2n+1 if one chromosome shows trisomy, 2n+1+1 if two show trisomy, etc.[2]

  • "Full trisomy", also called "primary trisomy",[2] means that an entire extra chromosome has been copied. *"Partial trisomy" means that there is an extra copy of part of a chromosome.
  • "Secondary trisomy" - the extra chromosome has quadruplicated arms (the arms are identical; it is an "isochromosome").[2]
  • "Tertiary trisomy" - the extra chromosome is made up of copies of arms from two other chromosomes.[2]

Trisomies are sometimes characterised as "autosomal trisomies" (trisomies of the non-sex chromosomes) and "sex-chromosome trisomies." Autosomal trisomies are described by referencing the specific chromosome that has an extra copy.[citation needed] Thus, for example, the presence of an extra chromosome 21, which is found in Down syndrome, is called trisomy 21.

a. Là s hin din ca 3 NST (#chromosome) trong mi tb.
b. Nguyên nhân do d
ko phân ly (#non_disjunction#nonseparation) cp NST nào đó trong sut 2 ln phân bào (#mitosis). Cái trng có 2 NST đc bit này dc th tinh (#fertilize) vs tinh trùng => 47 NST. Brainstorm: Vy, dùng t mitosis hay meiosis ch này là đúng?
c. Ph
n ln trisomies có th gây chết. Phôi b nh hưng s nhanh chóng chết, thm chí ngay c trưc khi ngưi ph n nhn ra mình có thai (#pregnant). Khi mt phôi thai sng và mt đa tr đưc sinh ra vi mt trisomy, cùng vi nhng khiếm khuyết luôn luôn đi kèm.
d. Trisomy có 3 th
: 13, 18 & 21. 
+ Trisomy 13 & 14 hi
ếm gp (5000 tr :1 bnh). C hai trisomies này đưc đc trưng bi s chm phát trin v tinh thn và th cht, khiếm khuyết tim, điếc (#deafness), và bt thưng xương (#bone  #abnormalities). Tr b nh hưng & thưng chết trong năm đu tiên.
+ Trisomy 21 (
#down #syndrome): thưng gp nht trong 3 dng trisomy (750:1). Tr em b Down syndrome b chm phát trin trí tu, nhưng tinh thn vn tt so vs các dng trisomy. Đc đim: nếp gp da ph trong mí mt, tm vóc thp bé, trương lc cơ kém, có th khiếm khuyết tim.
e. PN > 35 mang thai, có nhi
u ri ro mc bnh hơn. Hin nay, nhng xét nghim tm soát d tt bm sinh ca thai nhi (bao gm c hi chng Down) trên mi sn ph bao gm:
- Tu
n 11-13: siêu âm đo đ m da gáy và ly máu m xét nghim Double test.
- Tu
n 16-20: ly máu m xét nghim Triple test.
- Siêu âm thai theo l
ch. Siêu âm hình thái hc thai nhi lúc 20-24 tun.
Ch
c i không đưc ch đnh trên mi sn ph. Ch khi siêu âm đ m da gáy, Double test hay Triple test cho kết qu thai nhi nhóm nguy cơ cao b hi chng Down, sn ph mi có ch đnh chc i.

3. Verumontanum: núi.

 (Xem thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Seminal_colliculus). Nó tương ng vi phn nào ca n ? N ch có 1 niu đo, và nó tương ng vi niu đo sau ca nam, t c bàng quang cho đến cơ hoành niu sinh dc & nó m l tiu ra đây. Sc co ca đưng tiu n rt mnh, cho nên ngưi n có th nín đái cho đến 500ml. Do cu trúc đc bit như vy, cng vi cái v não ca n hoàn thin sm => Ngưi n hiếm khi đái dm so i nam. (xem thêm 51 vùng brodmann: https://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area)

4. a. Sn sinh tinh trùng: ng sinh tinh, to: 120 triu tinh trùng/ngày, bo v và nuôi dưng: tb Sertoli => SSS: FSH -> Sertoli -> Sperm. LH -> Leydig -> Testos.
b. Trư
ng thành: mào tinh, bt đu có kh năng di đng
c. D
tr tinh trùng: ng dn tinh, d tr dng không hot đng, nhưng có th duy trì kh năng hot đng trong 1 tháng, nếu không phóng tinh -> tinh trùng s tiêu hy => gii phóng 2 ln/1 tháng.

5. Epididymis: Mào tinh hoàn.
a. Mào tinh hoàn và tinh hoàn không đ
ến cùng 1 cơ quan. Nam: Mào tinh hoàn: ng Wolff & tinh hoàn: Gonad >=< N: bung trng:Gonad; tai vòi: ng Muller => N ít có trc trc gia TC & tai vòi ????? Nhưng ngưc li, nam, nơi đây thưng xy ra trc trc => có nhiu bnh lý đây: #Spermatocele, vô sinh bài tiết, tc ng dn tinh....
b. Đ
c thêm Spermatocele: https://en.wikipedia.org/wiki/Spermatocele

6. a. Đng đ tha Tin lit tuyến gây bí đái. Bí đái nhìn chung đưc chia thành các nhóm chính gây nên như: a. Đ ăn thc thuc + BMI và cơ lc; b. Sex; c: trí nh - trí óc minh mn ?. d. Ngi nhiu.
b. T
i sao châu Á, t l ung thư tin lit tuyến thp ? (Ung thư tin lit tuyến M đng s 1) Đ ăn thc ung & sex.


7. Contraception: Nga thai
a. Sterilization: Tri
t sn. nam, đưc gi là tht ng dn tinh (#vasectomy). Tinh trùng vn đưc sn xut bình thưng tinh hoàn, nhưng không đi ra đưc. n, gi là tht tai vòi (#tubal #ligation). Khi đưc thc hin đúng cách, các hình thc trit sn này hu như có hiu qu 100%.
b. Oral contraceptives: thu
c nga thai dng ung. Mt s ph n báo cáo các phn ng ph như nhc đu, tăng cân và bun nôn. Ph n s dng bin pháp tránh thai này không nên hút thuc vì hút thuc có liên quan đến đông máu bt thưng và nguy cơ b đau tim hoc đt qu cao hơn. Ngoài ra, ung thuc nga thai thưng xuyên còn có kh năng tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư ni mc t cung, tiu đưng, tăng HA, nhi máu cơ tim,... 
c. Barrier methods: g
m: BCS , màng ngăn (#diaphragm) và np c t cung (#cervical #cap), ngăn không cho tinh trùng đến đưc t cung và ng dn trng. Vic s dng cht dit tinh trùng (#spermicide) làm tăng tính hiu qu ca các phương pháp.Đây là phương pháp tránh thai duy nht làm gim s lây lan ca các bnh lây truyn qua đưng tình dc.
* Sexually transmitted diseases: 
1/ HBV
2/ HIV
3/ HPV
4/ Gono
5/ Syphilis
6/ Chancroid (https://en.wikipedia.org/wiki/Chancroid).
8/ Chlamydia
9/ Herpes

8.a. Thut ng "#Prostatic #hypertrophy" đưc thay bng "#Hyperplasia"
Các tuy
ến tin lit to lên & gây đè ép lên niu đo bên trong nó và có th gây đi tiu khó khăn hoc có th gây bí tiu. Phu thut tin lit tuyến (#prostatectomy) là phu thut loi b 1 phn hoc toàn b tin lit tuyến. Hu qu, vic xut tinh có th suy gim. Các k thut phu thut mi hin nay có th bo v chc năng tình dc, tuy nhiên hin nay, vic s dng thuc đ thu nh các mô tuyến tin lit m rng đang thu đưc kết qu rt tt. 2 thuc c chế alpha c BQ và c chế 5 alpha reductase đã làm thay đi cht lưng sng và đi đái ca các c ông và làm gim t l #TURP (Transurethral resection of prostate: Ct đt ni soi TLT).
b. Ung thư ti
n lit tuyến hin nay đang đng th s 1 ti M ( trên c ung thư phi). Phn ln cases gp nhng ngưi đàn ông trên 50. Vic điu tr có th bao gm phu thut đ ct b 1 phn hoc toàn b TLT, x tr (#radiation #therapy) hoc liu pháp hormone (#hormone #therapy) đ gim testosterone bn.

 

 

tổng hợp
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 06/08/2017
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
35.777.578
17 người đang xem


replica rolex