Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
đáp án Development of aorta

Correct answer : B. Lateral plate mesoderm

Vascular smooth muscle cells are thought to arise from splanchnic layer of paraxial mesoderm. But recent studies have shown that the aortic smooth muscle cells arise from the lateral plate mesoderm.

Pgblazer
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 04/09/2013
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.439.733
84 người đang xem


.