Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Thi niệu 26may2018

Thi Niu ngày 26-5-2018. Thi gian làm bài 30 phút.

1.       Phát biu ý nghĩa khác bit siêu âm si niu ngưi 40 tui và 50 tui (1đ).

2.       Si niu Oxalate Canxi khó hình thành trong môi trưng acid citric. Gii thích cơ chế và các thc hành phòng tránh si niu cn quang (1đ).

3.       Si niu không cn quang do dư acid uric. Cơ chế hình thành, Lifestyle và ch đnh dùng Allopurinol (2đ).

4.       LUTS do viêm BQ không d xy ra n đang tui hot đng tình dc mnh (sexually active), gii thích cơ chế (1đ).

5.       LUTS do viêm BQ không d xy ra nam đang tui hot đng tình dc mnh (sexually active), gii thích cơ chế (1đ).

6.       Ch đnh và Tai biến-Biến chng ca ESWL (2đ).

7.       BN nằm BV có đặt thông tiểu. Cấy nước tiểu ra Klebsiella. Đây là nhiễm trùng bệnh viện (Nosocomial urinary tract infection). A. Đúng, b. Sai (0.5đ).

8.       2.      BN nằm BV có đặt thông tiểu. Cấy nước tiểu ra E. coli. Đây là nhiễm trùng bệnh viện (Nosocomial urinary tract infection). A. Đúng, b. Sai (0.5đ).

9.       3.      Nhiễm trùng bệnh viện (Nosocomial urinary tract infection) cũng là nhiễm trùng cơ hội (Opportunistic infection). A. Đúng, b. Sai (0.5đ).

10.   4.      Nhiễm trùng cơ hội (Opportunistic infection) cũng là nhiễm trùng bệnh viện (Nosocomial urinary tract infection).  A. Đúng, b. Sai (0.5đ).

Bài làm (Có th tick vào đ đ tr li cho câu 7-10).

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 26/05/2018
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.934.457
55 người đang xem


.