Chương tiết niệu-nguyenchuong-yk42

Bài soạn của Nguyên Chương, yk42, chương tiết niệu.

Xem

suy thận cấp-mạn

1. Phân biệt suy thận cấp vs. mạn: Xem

2. Phân biệt...