Thương Nhớ Mười Hai

Tháng Bảy: ngày rằm xá tội vong nhân- Vũ Bằng

Thì mình cứ nhận ngay là cái trò ấy gợi cảm...

đám giỗ VVK

Chuyện lượm được ở đám giỗ ông Võ Văn Kiệt

Lưu Trọng Văn

 

(14.6.2016)

 

Sáng gã cùng GS Tương...

empathy-sympathy

Thấu cảm nghĩa là “khả năng hiểu và chia sẻ cảm nhận của người khác (chẳng hạn như tác...