Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Phụ mẫu chi dân

Phụ mẫu chi dân là quan xấu.

Dân chi phụ mẫu là quan tốt.

Xem.

Chuyện có thật-Tình người Việt Hamburg

Tang điền thương hải. "Thương hải biến vi tang điền" (Biển xanh biến thành ruộng dâu).  "Đông hải tam...

.