Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tang thương

Tang điền thương hải. "Thương hải biến vi tang điền" (Biển xanh biến thành ruộng dâu).  "Đông hải tam...

.