MDCT

Sự phát triển của MDCT đã đưa hình ảnh học và bản chất bệnh lý đến sát nhau. BS lâm...

.