Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Cao Duy Hiệp

Bs. CK2 Cao Duy Hiệp

Trưởng khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Phone: 0909560333

Địa chỉ phòng mạch: 21 Đường 30-4, phòng khám đa khoa Minh Tâm.  Phone: (0710)3.826666

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 28/10/2011
Các thông tin khác - Ná»™i tim mạch
Phạm Thanh Phong Ngô Văn Truyền Hoàng Anh