Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
BS Nguyễn Tùng Sơn

BS Chuyên khoa 2 Ngoại TQ và ck TMH.

Phòng mạch 29/5 Nguyễn Trải, An Hội, NK, Cần Thơ.

Đt: 0913974018

E-mail: sonnguyen2205@yahoo.com

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 26/11/2010