Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Xuân Sách

“Xưa tôi yêu quê hương vì có chim có bướm”

“Có những ngày trốn học bị đòn roi”

Nay tôi yêu quê hương vì có ô che nắng

Có ghế ngồi viết những điệu thơ vui.

Hiện nay, văn giới đang bàn tán nhiều về hồi ký Đi tìm cái tôi đã mất của Nguyễn Khải, rồi nhắc lại Di Cảo của Chế Lan Viên. Tôi không mấy quan tâm đến những tâm cảnh, quan cảnh chiếu hậu này, vì không biết đâu là phần chân thành đâu là phần biện minh.

Nhưng tôi trân trọng Chân dung nhà văn của Xuân Sách vì đã sáng tác tại chỗ và đúng lúc. Nó là một tài liệu văn nghệ sống đã đành, mà còn là tiếng nói của lương tri thời đại, như chữ ông đã dùng.

Ref1, Ref2, Ref3

 

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 16/07/2013