Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Nói đủ mình nghe

Nói đủ mình nghe
Giản Chi-Nguyễn Hiến Lê, Saigon 13.1.1982

Vì ai nên nỗi cá sa nơm
“Tế độ” mong gì bọn tá om
Bốn biển dông to, trào bạo lực
Ngàn xưa dân nhỏ phận thờn bơn
Thôi không hỏi nữa cơ thành bại
Cũng chẳng buồn chi chuyện áo cơm
Ráng giữ câu này cha mẹ dặn
“Lành thì cho sạch, rách cho thơm”


 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 22/01/2012