Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tam giác Mỹ - Trung - Ấn trong mắt ông Lý Quang Diệu

Ông Lý Quang Diệu nói: Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, song thế giới lại...