Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
math for valve operation-yk41

Từ câu :” Early surgery is indicated even in asymtomic patients with a reduced EF ( less than 60% ) or marked LV dilation with reduced contractility ( end-systolic dimension greater than 4.0 cm ”

Brainstorm: Hãy sử dụng thuật toán để giải thích câu "Chỉ định mổ hở valve 2 lá khi "end-systolic dimension > 4cm.

Bài làm của tổ 1, lớp Việt Hoàng-MK, yk41. Xem

yk41
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 08/10/2017
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.060.602
54 người đang xem


.