Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
structure

 

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 

Điều 6. Nội dung luận văn tốt nghiệp

Luận văn có độ dầy từ 45-55 trang và được đóng bìa cứng mạ vàng bao gồm những phần và chương sau:

- ĐẶT VẤN ĐỀ (từ 1-2 trang): trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

- TỔNG QUAN TÀI LIỆU (chiếm khoảng 1/4 chiều dài luận văn): phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu; nêu những vấn đề còn tồn tài; chỉ ra những vấn đề mà luận văn cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

Xem

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 02/11/2017
 1  2 
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.043.173
43 người đang xem


.