Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Term-p2

Pharmacist: Dược sĩ.

Pharmacochemistry: hóa dược.

Pharmacodiagnosis: Dùng thuốc để chẩn đoán bệnh gì đó.

Pharmacoendocrinology: Nghiên cứu tác động của thuốc lên hoạt động của tuyến nội tiết.

Pharmacogenetics: nghiên cứu mối tương quan giữa yếu tố di truyền và bản chất của sự đáp ứng thuốc.

Pharmacognosy: sự nghiên cứu nguồn gốc tự nhiên của thuốc

Pharmacomania: Thèm dùng thuốc thuốc không kiềm chế được.

Pharm.D: Doctor of pharmacy: Tiến sĩ dược.

Medication: cho thuốc, dùng thuốc, xài thuốc.

Experimental medicine: Nghiên cứu bệnh dựa vào thực nghiệm trên động vật.

Medicosocial: Y xã hội học.

Drug-fast=drug-resistance: kháng thuốc.

Agonistic drug: thuốc đồng vận.

Antagonistic drug: thuốc đối vận.

Crude drug: thuốc chưa chế biến.

Habit-forming drug: thuốc gây nghiện. (còn tiếp).

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 05/09/2014
 1  2 
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
29.042.885
106 người đang xem