Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
objective

Phân tích mục tiêu và đối tượng cho các bạn muốn học tiếng Anh Y-Nha.

1. Trang www.ycantho.com cho tất cả các bạn muốn học online (Xem).

2. Những ai chỉ muốn học để tự đọc sách: Yêu cầu đầu vào: Đã học xong anatomy trong trường (hết năm 1). Chỉ cần học 2 khóa Terminology 28 bài (Xem) và cuốn Essentials of Anatomy and physiology (Xem).

3. Khóa 3&4 dành cho triệu chứng học: Problem-oriented Medical diagnosis (Xem).

4. Khóa 5&6: Học bệnh học Harrison (Xem).

5. Khóa 7&8: học chẩn đoán điều trị Washington nội khoa (Xem).

6. Các khóa sau dành cho trình chuyên đề, luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh…Lớp này chỉ dành cho các bạn thi BSNT Saigon.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 18/08/2014
THÔNG TIN TIÊU ĐIỂM
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
24.687.896
42 người đang xem


.