Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
thi 12-11-2015

Lớp yk38, thi LS ngoại 12&13-11-2015,

 

 

 

 

 

 

STT

MSSV

Họ

Tên

Ngày sinh

Ghi chú

1

1253010431

Hồ Thủy

Tiên

13-10-1993

8.5đ

2

1253010452

Nguyễn Khắc Huy

Bình

23-04-1994

3

1253010454

Trần Nguyễn Đăng

Khoa

30-01-1994

4

1253010456

Châu Yến

Nhi

16-12-1994

5

1253010483

Lê Thanh

Phúc

01-06-1994

6

1253010484

Văn Tiến

Thành

28-04-1994

7

1253010500

Phạm Chí

Cường

28-02-1993

8

1253010509

Tống Minh

Tâm

17-06-1994

9

1253010531

Trần Thị Ngọc

Hân

29-08-1994

10

1253010533

Nguyễn Thị

Màu

1994

11

1253010535

Phạm Trần Quỳnh

Nhi

02-07-1994

12

1253010537

Đỗ Duy

Tịnh

11-09-1993

13

1253010560

Lê Tấn

An

02-03-1994

14

1253010562

Nguyễn Ngọc Như

Quỳnh

18-12-1994

7.5đ

15

1253010564

Trương Thị Cẩm

21-07-1987

16

1253010584

Trương Quốc

Dinh

31-05-1994

17

1253010587

Phan Minh

Phú

06-07-1992

18

1253010589

Võ Văn

Xinh

29-05-1994

19

1253010605

Nguyễn Anh

Huy

15-10-1994

20

1253010607

Nguyễn Phát

Thịnh

01-09-1994

21

1253010627

Trần Văn Bé

Giúp

16-02-1990

22

1253010629

Nguyễn Thị Kim

Phượng

15-06-1994

23

1253010631

Nguyễn Thị

Thảo

31-12-1993

8.5đ

24

1253010654

Phạm Công

Hậu

17-02-1993

25

1253010656

Phạm Hồng

Nhi

06-02-1994

26

1253010658

Lư Quí

Trinh

14-01-1994

27

1253010678

Nguyễn Hoàng Nhật

Khánh

03-07-1993

28

1253010680

Lê Nguyễn Công

Toàn

25-12-1994

29

1253010689

Nông Tất

Minh

16-06-1994

30

1253010690

Phạm Thị Thùy

Mộng

06-06-1993

31

1253010694

Lê Thanh

Tâm

05-06-1994

7.5đ

32

1253010695

Lưu Trương Cẩm

07-09-1994

 

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 18/11/2015
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
22.080.614
32 người đang xem


.