Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
CVP

 1. Cách chọc tm dưới đòn. 

2. Cách đo CVP. 

Đi ICU nắm vững Apache II và khí máu động mạch trong 3 nốt nhạc. Bài của Thanh Trung lớp...

replica rolex