Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
cơ chế gây độc thần kinh của NH3

Khi NH3 cao trong não nó kết hợp alpha-ketoglutarat hình thành glutamine trong não. Glutamine gây tăng áp lực thểm...

NMN-yk39

Bệnh án Nhồi máu não của Phương Minh, yk39, lớp Viết Thắng.

Xem word.

Bệnh án của Dương Gia Hải,

Hysteria-yk42

    

replica rolex