stool test-yk38

Brainstorm 2: Đem phân bệnh nhân đi làm Routine Bacterial Cultures là làm gì.

Bài làm của

Đứng trước một bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng...

Tiêu chảy việm ruột vs. không viêm ruột

Có nhiều loại tiêu chảy.

Bài này chỉ phân biệt tiêu chảy có viêm ruột và không có viêm ruột trân...

.