Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
atrial fibrillation electrical cardiovarsion-yk41

Giải thích cơ chế sốc điện trong điều trị rung nhĩ "atrial fibrillation cardioversion"
Thành Minh Khánh, lớp Nhân Kiệt,...

Liệu pháp tb gốc trong điều trị NMCT

Liệu pháp tb gốc trong điều trị NMCT.

Xem1.

Xem2.

Cơ chế nhịp nhanh trên thất (Supraventricular Tachycardia), nhịp...
.