Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Khí khoảng chết - Dead space

 Khí khoảng chết trên “Bronchial tree”: Dead space is the volume of a breath that does not participate in gas...

Bài soạn của Nguyên Chương, Y42

 I. Hệ TK: Xem

II. Hệ Sinh dục: Xem

III. Hệ hô...

Menarche and pubes, which appears first?

Nữ dậy thì có kinh hay có lông mu trước? Bài làm của Trương Minh Thảo YG45

 2nd -session Xem 18oct2018

3rd Session      

Chapter 1-Phương Thảo-yk43

Chapter 1: Organization&general plan of the body

Phương Thảo, yk43, trình bày. Xem

Duyanh-chapter1-11oct2018

Bài soạn của Duy Anh, lớp YH44. Bài 1. Xem

buổi 3 lớp Tuấn Thanh-ghép cơ quan-anabolism

buổi 3 lớp Tuấn Thanh-ghép cơ quan-anabolism-catabolism-feedback, yk43.

Xem

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
30.820.672
66 người đang xem


replica rolex