Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Cùng nhau học sinh lý-apr2021

1. Vì sao trong Fallot 4 lại có thiếu máu thiếu sắt? - Trong...

Khí khoảng chết - Dead space

 Khí khoảng chết trên “Bronchial tree”: Dead space is the volume of a breath that does not participate in gas...

Bài soạn của Nguyên Chương, Y42

 I. Hệ TK: Xem

II. Hệ Sinh dục: Xem

III. Hệ hô...

Menarche and pubes, which appears first?

Nữ dậy thì có kinh hay có lông mu trước? Bài làm của Trương Minh Thảo YG45

 Xem 18oct2018

3rd Session      4th...

Chapter 1-Phương Thảo-yk43

Chapter 1: Organization&general plan of the body

Phương Thảo, yk43, trình bày. Xem

Duyanh-chapter1-11oct2018

Bài soạn của Duy Anh, lớp YH44. Bài 1. Xem

 1  2 
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
36.118.415
73 người đang xem


replica rolex