Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Đề thi 21oct2018

ĐỀ THI KHÁM NIỆU SINH DỤC:

1) Long prepuce là da quy đầu dài phủ kín quy đầu nhưng tụt lên...

Đề thi

Các bạn lấy đề thi ở đây:

Download

đáp án Development of aorta

Correct answer : B. Lateral plate mesoderm

Vascular smooth muscle cells are thought...

Thi thử Development of aorta

Which of the following gives rise to the muscular component of dorsal aorta?

Which of the following inhibits thrombin activity?

A. Heparin cofactor II

 Thi thử

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.738.726
51 người đang xem


.