Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Google form: Đề thi anatomy.

 I. Bụng: Đề 1; (Từ 1-10); Đề 2;

 Đề 1 (Beginner); Đề 2; Đề 3; Đề 4.

Đề 2: Superior mediasternum.

Đề...

Google form: Thi sinh lý MCQ

 I. Thận: Đề 1 (Từ 1-10).; Đề 2 (Từ 11-20);

Đề thi 21oct2018

ĐỀ THI KHÁM NIỆU SINH DỤC:

1) Long prepuce là da quy đầu dài phủ kín quy đầu nhưng tụt lên...

Thi thrombin

Which of the following inhibits thrombin activity?

A. Heparin cofactor II

 Đáp án:
1c... 2a... 3d... 4a... 5 1d... 6b... 7b... 8b...
9d... 10a... ...

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
37.107.342
43 người đang xem


replica rolex