Đề thi

Các bạn lấy đề thi ở đây:

Download

đáp án Development of aorta

Correct answer : B. Lateral plate mesoderm

Vascular smooth muscle cells are thought...

Thi thử Development of aorta

Which of the following gives rise to the muscular component of dorsal aorta?

Which of the following inhibits thrombin activity?

A. Heparin cofactor II

 Thi thử

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
20.442.852
77 người đang xem


Home
replica breitling fake watches fake rolex watches replica watches for sale