Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Lưu ý

Thông báo thay đổi chuyên mục.

Link Nhi khoa >> Sơ sinh

Trên thế giới Sơ sinh là phân ngành của Sản khoa. Nhưng ở tại Cần Thơ, dưới sự tài trợ của Thuỵ Sĩ, Sơ Sinh thuộc về Nhi khoa, nên chúng tôi để phần Sơ sinh về Nhi khoa. Mời bạn vào phần Nhi khoa để xem Sơ sinh.

Link Nhi khoa >> Sơ sinh

Admin
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 22/10/2010
Các thông tin khác