Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Trọng tâm GMHS cho Y4 đi luân khoa

 key words: tiền mê, mê, phòng hồi tỉnh, phòng chăm sóc đặc biệt ngoại =surgical intensive care=soin intensif chirurgical, giảm đau.
1. Xem phòng tiền mê, bàn loại nào cho bn tiền mê, tiền mê xong chuyển vào PM bằng phương tiện gì? BN từ bàn tiền mê sang bàn mổ bằng cách nào?
2. Tê tủy sống (spinal anesthesia = anesthesia rachidienne, gọi tắt là rachi) có mấy tư thế chích? Chích xong, cho bn nghiêng hướng nào, tại sao? Thuốc gì? Tai biến-biến chứng của TTS
3. Tê ngoài màng cứng: chỉ định, thuốc, tai biến-biến chứng. Chú ý Tê ngoài màng cứng xong rồi mê nkq để duy trì giảm đau sau mổ.
4. Mê NKQ: thuốc dẫn mê, thuốc giãn cơ, tư thế bn, tư thế người phụ, thủ thuật sellick. Cách theo dõi monitoring.
5. Chuyển bệnh sau mổ: về đâu? Tại sao? Theo dõi gì?

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 10/05/2011