Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Nghề làm báo

Thông qua một chặng đường dài hoạt động trong ngành báo chí Mỹ, Tom Plate đã đúc kết được những góc nhìn thật sâu sắc về nghề báo. Ông chỉ ra những tiêu chuẩn mà một nhà báo cần phải có. Đó là tầm quan trọng của kiến thức chuyên môn, việc tái đào tạo, những bằng cấp tối thiểu các ký giả cần trang bị để đối phó với áp lực thời gian của nghề báo cũng như đối mặt với thế giới mà sự phức tạp ngày càng tăng. Người cầm bút cần trung thực và có trách nhiệm cao với những gì mình viết ra [1].

Trong sự nghiệp làm báo hay bất cứ nghề nào cũng đều có những lúc chán nản thất vọng; chẳng cách nào tránh được điều đó. Đối với tôi, giây phút tuyệt vọng nhất không phải là lúc làm hỏng một bài báo, mà chính là sự liêm chính bị nghi ngờ [2].

Tltk

  1. Tom Plate, Lời tự thú của một nhà báo Mỹ, NXB Trẻ, 2010, lời giới thiệu.
  2. Sđd, tr. 37.
  3. More

Tom Plate
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 14/07/2013