Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Broncho-pneumonia-yk41

Brainstorm : Phế quản phế viêm. Giải thích cơ chế tiếng rales và thực tế tiếng rales nghe được ?   

Bài làm cơ bản của Trần Anh Thư, yk41, lớp Băng Trâm-Nhật Khang.

Xem bài

Nghe Rales ẩm

Nghe Rales ngáy

Nghe Rales nổ

yk41
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 05/03/2020
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
33.555.887
1 người đang xem


replica rolex