Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
delivery

Sanh thường&kẹp cuống rốn.

Tuần hoàn thai nhi: Xem

Giải thích:

1. Việc khóc của em bé có liên quan động tác kẹp cuống rốn hay không?

2. Khi chưa kẹp cuống rốn mà em bé đã khóc thì cơ chế khóc là gì?

3. Khi em bé khóc thì khí trời tràn vào phổi, vậy lúc này máu động mạch phổi còn đi qua ống động mạch không?

4. Làm gì để máu cuống rốn của em bé đang mang nhiều stem cells sang cho máu mẹ lúc sổ thai?

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 05/03/2020
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
27.114.612
139 người đang xem