Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
delivery

Sanh thường&kẹp cuống rốn. Xem

Tuần hoàn thai nhi: Xem

Giải thích:

1. Việc khóc của em bé có liên quan động tác kẹp cuống rốn hay không?

2. Khi chưa kẹp cuống rốn mà em bé đã khóc thì cơ chế khóc là gì?

3. Khi em bé khóc thì khí trời tràn vào phổi, vậy lúc này máu động mạch phổi còn đi qua ống động mạch không?

4. Làm gì để máu cuống rốn của em bé đang mang nhiều stem cells sang cho máu mẹ lúc sổ thai?

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 01/11/2014
 1  2 
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
25.446.533
50 người đang xem


.