Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
androgen

9 cách tăng Testoterone làm tăng nam tính:

1. Lose Weight

2. High-Intensity Exercise like Peak Fitness (Especially Combined with Intermittent Fasting).  

3. Consume Plenty of Zinc.

4. Strength Training.

5. Optimize Your Vitamin D Levels.

6. Reduce Stress.

7. Limit or Eliminate Sugar from Your Diet.

8. Eat Healthy Fats.

9. Boost Your Intake of Branch Chain Amino Acids (BCAA) from Foods Like Whey Protein


http://fitness.mercola.com
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 20/07/2017
 1  2 
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.487.035
36 người đang xem


.