Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Hp-Huy38

Giải thích câu “If H pylori breath test or fecal antigen test results are negative in a patient not taking NSAIDs, peptic ulcer disease is virtually excluded”.

Bài làm hay của Tổ 3, lớp Đức Huy, YK38.

Xem

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 30/10/2017
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.676.620
59 người đang xem


.