Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Học chữ Hán học qua thơ.

1. 安: Chữ An.
Cô kia đội nón chờ ai?
Sao cô yên phận đứng hoài thế cô? An Nón là bộ宀 miên, cô đứng một mình là chữ Nữ 女 kết hợp ra chữ An. 1 gia đình có phụ nữ là rất yên ổn và an tâm.
2. 忍 Nhẫn. Ở trên là bộ 刀 đao.
Ở dưới là bộ 心 tâm.
3. 田: Điền.
- Nhật: 日 (Rì)- 2 chữ nhật đặt vuông góc với nhau ra chữ Điền田
- Sơn: 山 (Shān) – 4 chữ Sơn quay theo 4 chiều chập vào nhau ra chữ Điền: 田
- Vương: 王 (Wáng) – 2 chữ Vương đối đầu vuông góc và chập vào nhau cũng ra chữ田
- Khẩu:口 (Kǒu)- 4 chữ Khẩu đứng gần nhau ra chữ Điền 田

Xem1, Xem2
 

 

 Bài học ngày 2-1-2021.
1. 众: 3 chữ 人 Nhân đứng gần nhau thì thành ra đông đúc, rất nhiều. Ví dụ: 群众 (Qúnzhòng) – Quần chúng
2. 木 có nghĩa là một cái cây.
林 là rừng Lâm Ví dụ: 少林 - Shàolín (Thiếu Lâm)
森 là rậm rạp. 林很森Rừng có nhiều cây.
3. 口 4 nét tạo ra chữ Khẩu.

Bài học ngày 3-1-2021.

1.  : Thiên, Ở trên là chữ nhất , ở dưới là chữ Đại , to nhất quả đất này đúng là chỉ có ông trời, bầu trời.

2.   Hạ bất khả hạ, thượng bất khả thượng là chữ nhất. Chữ Hạ bỏ hết phần dưới đi là chữ nhất. Chữ Thượng bỏ hết phần trên đi là chữ nhất.

3.  , 上.  Chỉ nghi tại hạ, bất khả tại thượng. Câu này giúp chúng ta nhớ thêm từ Nghi (Yi) (thích nghi), từ bất (Bù), từ Khả (Kě) Khả (khả năng), từ 下。

4-1-2021.

1.      : Tồn. Nên nhớ theo nghĩa thứ nhất: Bên trái là chữ Tài (Cái) – tài năng; Bên phải là chữ Tử (Zi) – con cái. Người con có tài thì tạo ra được của cải; nếu bất tài thì chỉ tổ làm phiền cha mẹ. Không nên hiểu cách thứ hai:  Muốn sinh tồn, muốn bảo tồn nòi giống thì phải có tài sinh ra con trai. Câu này ứng với câu: Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (Bất hiếu có 3 tội, không có con trai nối dõi là tội lớn nhất).

2.      : Hưu. Bên trái có bộ Bên trái có bộ Nhân đứng; Bên phải có chữ Mộc (). Một người dựa vào một gốc cây lúc nghỉ ngơi => ra từ Hưu. Ví dụ: Nghỉ ngơi – 休息.

1.      : Phú. Bên trên có bộ Miên (nghĩa là mới nhất); Ở dưới có bộ Khẩu (miệng ăn); Ở dưới cùng có chữ Điền . Ở dưới mái nhà có đúng một miệng ăn lại có cả một thửa ruộng thì chắc chắn sẽ giàu có (nhiều miệng ăn như tàu há mồm thì dễ nghèo, bất phú).

Bài học 5-1-2021.

1.      : Country, pays, quốc. Quốc nước, thuộc bộ VI , ta hiểu là bờ cõi. Để giữ Nước, tất cả một lòng, cầm vũ khí (qua), để bảo vệ bờ cõi (Vi, ).

2.      : Think, penser, suy tư, lo lắng. Ở trên có chữ Điền . Ở dưới có chữ Tâm . Trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến đất cát, điền trạch thì tự khắc sẽ sinh ra suy tư, lo lắng.

3.      仙女: fairy, fée, tiên nữ. Bên trái có bộ Nhân.  Bên phải có chữ Sơn (). Một người leo lên đỉnh núi tu hành sẽ thành Tiên. Ví dụ: Thi Tiên Lý Bạch- 诗仙李白.

Bộ nhân.

1.      = : Tòng.

2.      =  : chung, quần chúng. Còn nghĩa khác là xúc động (AGITER = ASTIR).

3.      tù = prisoner = les prisonniers.

4.        hoả = fire = feu.

5.      viêm = inflammation.

6.       : Đốt, cháy = burn, brûler.

Ngày 13-1-2021, Giọt mưa trên lá hoặc trên mắt là sương ( ).

1.       : Mưa (Bộ Vũ). : Mộc. : Mắt, đề mục.

Ngày 14-1-2021 học chữ sĩ (士).

 

 

 

 

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 20/01/2021
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
35.777.083
38 người đang xem


replica rolex