Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề

"Vành ngoài" là bề ngoài, tức là cách đối xử bên ngoài với khách. "Bảy chữ" là bảy việc ghi bằng chữ để dễ nhớ. Bảy chữ là:

1. Khấp: khóc tỉ tê làm cho khách xúc động thương xót.
2. Tiễn: giả cắt tóc thề nguyền để khách tin.
3. Thích: viết tên khách vào tay mình giả ý thương yêu.
4. Thiêu: đốt hương thề nguyền với khách
5. Giá: hẹn hò lấy khách làm chồng, giả xin làm vợ lẽ
6. Tẩu: rủ khách đi trốn giả như giữ lòng chung thuỷ
7. Tử: giả liều chết để khách khuyên ngăn.

"Vành trong" là bề trong, tức là cách đối xử bên trong với khách. "Tám nghề" là cách ân ái với khách, chung đụng nhau và tuỳ từng tính cách của mỗi đối tượng, để làm cho khách khoan khoái về nhục dục. "Tám nghề" là:

1. Tiếp người nhỏ bé thì dùng cách "kích cổ thôi hoa"
2. Tiếp người to béo thì dùng cách "Kim liên song toả"
3. Tiếp người nóng vội thì dùng cách "đại xiển kỳ cổ"
4. Tiếp người chậm chạp thì dùng cách "mạn đả khinh khao"
5. Tiếp người mới thì dùng cách "khẩn khuyên tam trật"
6. Tiếp người thạo đời thì dùng cách "tả trì hữu trì"
7. Tiếp người si tình thì dùng cách "toả tâm truy hồn"
8. Tiếp người lạnh lùng thì dùng cách "nhiếp thần nhiệm toả"

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 28/04/2021
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
35.780.080
38 người đang xem


replica rolex