Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Xiển Giáo – Triệt Giáo – Đồng Đạo lưỡng phái

 * Nguồn gốc

– Thuở khai Thiên lập Địa, Đức Hồng Quân Lão Tổ hay còn được biết đến với tôn danh là Đức Thái Thượng Lão Quân phân thân hiện hóa ra thành ba vị là Đức Lão Tử, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đức Thông Thiên Giáo Chủ, ba vị ấy được gọi là Tam Thanh Đại Lão Sư.
– Đức Lão Tử và Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn là bậc Chưởng Giáo của Xiển Giáo, Đức Thông Thiên Giáo Chủ là Giáo Chủ Triệt Giáo.

– Xiển Giáo là Giáo Phái tu tập mà mỗi vị Đạo Sĩ hay Đạo Sư thường chỉ thu nhận 1-3 đệ tử mà thôi. Những đệ tử này được lựa chọn rất kỹ lưỡng, họ thường là những bậc thượng căn thượng trí, có Tiên Phong Đạo Cốt ẩn hiện nơi mình. Nếu họ gặp Đạo, nghe nói Đạo liền hoan hỉ tu tâm dưỡng tánh, một đường thẳng tiến trở nên trọn lành đạt Đạo. Do vậy giáo phái này dùng tên Xiển Giáo.
Xiển trong xiển dương, khuếch đại.

– Triệt Giáo là Giáo Phái mà các vị Đạo Sĩ hay Đạo Sư ra sức độ duyên cho chúng sinh từ cỏ cây, sắt đá, cầm thú, phi nhân cho đến con người…
Khi nhìn thấy chúng sinh hữu tình hữu duyên, có thể kết duyên với Đạo để đào luyện cho tinh tấn, trở nên trọn lành thì đều có thể trở thành đệ tử của Triệt Giáo.
Cũng vì lý do tận độ chúng sinh cho nên mới có tên Triệt Giáo.
Triệt trong triệt để, thấu suốt.

* Sự bất đồng quan điểm và hậu quả

Về sau này, do vài lý do bất đồng quan điểm giữa các môn nhân hai Giáo phái mà gây nên chia rẽ, hiềm khích nhau.
– Người tín giả của Xiển Giáo thì xem thường, coi môn nhân của Triệt Giáo là đám đội lông mang sừng thì phàm tánh còn nhiều, sao học đòi tu Tiên. Họ dị nghị luôn cả Đức Thông Thiên Giáo Chủ, là vị thượng tôn nhưng ở chung với đám lông sừng riết thì khó tránh khỏi để lòng tư ý thiên vị cho hạng phàm tục.
– Người tín giả của Triệt Giáo lại lấy lý do người Xiển Giáo có sự phân biệt, xem thường thân phận của môn nhân Triệt Giáo cũng như thiếu tôn trọng, lễ độ với tôn sư là Đức Thông Thiên Giáo Chủ. Thế nên họ muốn đòi lại công bằng cho Giáo Phái mình, vì cả hai vốn dĩ cùng một gốc từ Đức Hồng Quân Lão Tổ phân tách ra hai đường lối mà thôi.
– Những trận thiệt chiến, hỗn chiến cho đến bày binh bố trận để triệt hạ đối phương của môn nhân Nhị Giáo gây chấn động thiên địa. Những trận chiến ấy được nhắc đến trong điển tích Trung Hoa Phong Thần Ký, ghi chép lại về các trận đấu Pháp trong cuộc chiến tranh của hai nhà Thương – Châu vào thế kỷ XII trước Công Nguyên bên Trung Quốc. Cuối cùng Đức Hồng Quân Lão Tổ phải xuất hiện để giải mối bất hòa của hai bên, để mọi tín giả lưỡng Giáo nhìn nhận nhau là huynh đệ đồng môn tuy khác dòng pháp tu luyện.
– Cho đến nay, những hậu bối Đạo Gia nhiều người vẫn còn mang định kiến, chấp niệm và xem Triệt Giáo là bàng môn tả đạo chứ chẳng phải Chánh Đạo như Xiển Giáo.
Đó là điều sai lầm lắm vậy.
– Bởi lẽ việc tu tập chính là tu tâm dưỡng tánh, để thân tâm trở nên trọn lành, chung sống hòa đồng nhân ái giữa người với Thiên Địa, với muôn vật loại sinh linh trong khắp Thiên Địa.
– Nhiều tài liệu do hậu bối Đạo Gia viết về Đức Thông Thiên Giáo chủ như là một vị Giáo Chủ Ma Giáo. Môn nhân Triệt Giáo thì như là các loài tà tinh yêu quái tu luyện thành để hại người. Từ đó, các phim ảnh, truyện, tranh, tiểu thuyết… cũng thỏa sức biên diễn theo hướng nhìn nhận tiêu cực với Triệt Giáo.
Nếu là một hành giả tu Đạo, việc cần làm là sửa mình chứ chẳng phải phán xét đánh giá kẻ khác. Tìm về với gốc của muôn loại lý sự là Đạo thì cần phải mở lòng, mở trí để hiểu đúng và đủ thương yêu với muôn loài vậy.
– Môn nhân Triệt Giáo hàng hà sa số. Họ đã cố gắng hết mình để đào luyện thân tâm, nguyện học lấy chữ Tâm, chữ Tình của thế gian nhân loại. Nhưng có không ít hành giả vì gặp phải sự khinh miệt, bị đối xử như là súc sinh, tà ma yêu quái mà đau khổ, bất tín với nhân loại rồi quay ngược lại đáp trả, oan gia tương báo với những kẻ miệt thị họ. Hành xử của họ khiến người ta càng có lý do để phán xét họ là yêu quái hại người…
Thống khổ!
Trong Tâm có Đạo, nhìn chúng sinh sẽ thấy Đạo.
Trong Tâm có Yêu Tà, nhìn chúng sinh chỉ thấy Yêu Tà.
– Nếu hành giả còn chấp ngã, chấp kiến vào những khía cạnh tiêu cực, thiếu khách quan, không chịu nhìn tổng thể lý sự thì chẳng thể nào thấu hiểu được lẽ Đạo tự nhiên. Từ một gốc trọn lành hóa sinh nên muôn vật loại.

internet
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 12/03/2023
 1  2 
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
37.464.917
34 người đang xem


replica rolex