Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Thành ngữ-tục ngữ mỗi ngày

26-12-2019: Bá nghệ bá tri vị chi bá láp = Jack of all trades and master of none (valet de tous les métiers et maître de rien); a rolling stone gathers no moss (Pierre qui roule n’amasse pas mousse); to know everything is to know nothing (tout savoir, c’est ne rien savoir).

27-12-2019. It is better to live one day as a lion than thousand years as a sheep” = Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que mille ans comme un mouton. (Thà bật que diêm còn hơn nguyền rủa trong bóng tối, Thà 1 phút huy hoàng rồi dập tắt). Tuổi trẻ hiện nay xài: YOLO (You only live once, chơi bạo lấy bịnh): Dân chơi không sợ mưa rơi.

1-1-2020. Safe better than sorry = Good watch prevents misfortune Cẩn tắc vô áy náy.

2-1-2020. Men make houses, women make homes (Pères, hommes font maison; Mères, femmes au foyer). Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.

3-1-2020. Like father, like son = Tel père tel fils (Cha nào con nấy. Rau nào sâu nấy. Nồi nào úp vung ấy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh).

4-1-2020. Practice makes perfect = C’est en forgeant qu’on devient forgeron = 通過鍛造成為鐵匠 (Có công mài sắt có ngày nên kim).

5-1-2020. East or West, home is best = Est ou ouest, la maison est la meilleure (Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn).

6-1-2020. Penny wise pound foolish: Tham bát bỏ mâm.

7-1-2020. Don’t trouble trouble till trouble troubles you = Ne vous inquiétez pas tant que les ennuis ne vous dérangeront pas (Tránh voi chẳng xấu mặt nào).

8-1-2020. Haste makes waste = La hâte fait des déchets (Dục tốc bất đạt).

9-1-2020. Grass is always greener on the other side of the fence = L’herbe est toujours plus verte de l’autre côté de la clôture (Đứng núi này trông núi nọ).

10-1-2020. The die is cast = Les dés sont jetés (Bút sa gà chết).

11-1-2020. The truth will out = La vérité sortira (Cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra).

12-1-2020. Money is good servant but bad master = l’argent est bon serviteur mais mauvais maître (Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của).

13-1-2020. A clean fast is better than a dirty breakfast = Un jeûne propre vaut mieux qu’un petit déjeuner sale (Giấy rách phải giữ lấy lề).

14-1-2020. Every day is not saturday = Chaque jour n’est pas samedi (Sông có khúc, người có lúc).

15-1-2020. Every dog has its day= Chaque chien a sa journée (Ai giàu ba họ, ai khó ba đời).

16-1-2020 16-1-2020. Doing nothing is doing ill = Ne rien faire, c’est mal faire (Nhàn cư vi bất thiện).

17-1-2020. 17-1-2020. One good turn deserves another = Un service en vaut un autre (Ở hiền gặp lành, Có đức không sức mà ăn).

18-1-2020. A good name is sooner lost than won = Un bon nom est plus tôt perdu que gagné (Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng).

19-1-2020. Each bird loves to hear himself sing = Chaque oiseau aime s’entendre chanter (Mèo khen mèo dài đuôi, con hát mẹ khen hay, Cứt ai thơm mũi nấy).

 20-1-2020. A good name is better than riches = Un bon nom vaut mieux que la richesse (Tốt danh hơn lành áo).

21-1-2020. Cut your coat according to your clothes = (Liệu cơm gắp mắm).  Regarder les repas et la couture. Thầy Tịnh viết: 看菜吃饭、量体裁衣. Nghĩa là "Xem rau ( thức ăn) ăn cơm, đo thân thể mà cắt y phục".

22.1.2020. 22-1-2020. He who laughs today may weep tomorrow = Celui qui rit aujourd’hui peut pleurer demain (Cười người chớ vội cười lâu, Cười người hôm trước hôm sau người cười).

23.1.2020 23-1-2020. Grasp all, lose all = Tout saisir, tout perdre (Tham thì thâm).

 

 

24-1-2020. Where there’s life, there’s hope = Quand il y a de la vie, il y a de l’espoir (Còn nước còn tát). 

25-1-2020. Real gold is not afraid of fire = Le vrai or n’a pas peur du feu = 真金不怕火炼 (Vàng thật không sợ lửa).

26-1-2020. Birds of a feather flock together = Oiseaux d’une plume volent ensemble (Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã).

27-1-2020. Man proposes, God disposes = L’homme propose, Dieu dispose =謀事在人,成事在天 (Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên).

28-1-2020. Together we can change the world = Ensemble nous pouvons changer le monde (Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao).

29-1-2020. Great minds think alike = les grands esprits se rencontrent (Tư tưởng lớn gặp nhau).

30-1-2020. As poor as a church mouse: Nghèo rớt mồng tơi. Thật ra là dị bản của "Nghèo kiết xác mồng tơi". Đọc thêm sẽ rõ. https://tuoitre.vn/tu-kiet-xac-mong-toi-toi-nung-20190517163904434.htm

1-2-2020. Love me, love my dog: Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

2-2-2020. Time and tide wait for no man: Thời giờ thấm thoát thoi đưa, Nó đi di mãi có chờ đợi ai.

3-2-2020. Tit For Tat: Ăn miếng trả miếng.

4-2-2020. Easy come, easy go: Của thiên trả địa. Venez facilement, allez vite. 来得容易去得也快.

5-2-2020. Blessing in disguise (Trong cái rủi có cái may) = Thầy Tịnh thêm 祸中有福、塞翁失马 = họa trung hữu phúc (Thầy Ái thêm: A quelque chose malheur est bon ) hoặc Tái ông thất mã ( Theon a perdu son cheval).

6-2-2020. Never say die = (Thầy Ái thêm: A coeur vaillant rien d’impossible) = Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Thầy Tịnh thêm: 莫见波大松橹槳.

7-2-2020. Too many cooks spoil the broth: Lắm thầy nhiều ma (Nhiều cha con khó lấy chồng, Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa). Bản tiếng Pháp Thầy Ái thêm hơi phức tạp: "Par jeunes avocats, héritage perdu ; par jeunes médecins, cimetière bossu" hoặc Autant de gens, autant d’avis.

 8-2-2020. It is the first step that costs = il n’y a que le premier pas qui coûte (Vạn sự khởi đầu nan, Gian nan bắt đầu nản). 万事起头难.

9-2-2020.
Carry coals to Newcastle = Người Việt và TBN nói Chở củi về rừng = Người Pháp nói “Transporter de l’eau vers l’océan” (Chở nước ra đại dương) = người Đức nói “Eulen nach Athen tragen” ( Mang chim cú đến Athen) = Người Nga nói “возить самовары в Тулу (mang samovar đến Tula) = Người Tàu nói 运柴回林. Thầy ái thêm "Transporter de la biere à Munich".

10-2-2020. Nothing ventured, nothing gained = Qui ne risque rien n’a rien: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con = 不入虎穴,焉得虎子.

11-2-2020. One scabby sheep is enough to spoil the whole flock = The rotten apple harms its neighbors: Con sâu làm rầu nồi canh = Un œuf pourri gâte toute la bouillie (Một quả trứng thối làm hỏng cả nồi cháo).

12-2-2020. Rats desert a falling house: Cháy nhà mới ra mặt chuột = Dans la peine on reconnait l’ennemi.

13-2-2020. Stuck between a rock and a hard place: Tiến thoái lưỡng nan ( 進退兩難 (stuck in a dilemma) = coincé dans un dilemme.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 13/02/2020
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
35.807.886
40 người đang xem


replica rolex