Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Vy 14-12-2014

Homeworks

1. Sốc do thiếu aldosterone, vì sao dùng Hydrocortisone mà không dùng Methyl-prednisolone?

2. Box 10-4. Tại sao là Addison’s disease? Ta có thể gọi Addison syndrome được không? Tại sao là Cushing syndrome, phân biệt với Cushing disease.

3. Progresterone promotes the storage of glycogen and the further growth of blood vessels in the endometrium, which thus becomes a potential placenta. Vậy, dưới cặp mắt của nhà Histo-Embryologist thì nhau từ đâu đến?

Take home messages

1. Vẽ nhánh cây bệnh Addison.

2. Vẽ nhánh cây HC Cushing.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 15/12/2014
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
35.816.890
48 người đang xem


replica rolex