Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tuyên 14-12-2014

Homeworks

1. Fig 14-8. Vẽ cây sơ đồ có A-B-C và ứng dụng LS. Và giải thích vì sao VK thì agglutination, virus thì neutralization.

2. Trang 234 giải thích xem có đúng với HCV (Hepatitis C).

Take home messages

1. Video: complement fixation-Phản ứng Coombs và ứng dụng LS.

2. Chemotaxis.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 15/12/2014
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
35.777.618
25 người đang xem


replica rolex