Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Vy 11-12-2014

Take home messages

1. Adrenoreceptors--->vẽ cây hình 239, ứng dụng ls: Sử dụng dopamine và dobutamine.

2. Chu kỳ 24h của cortisol. Cách để chia lịch sinh hoạt cho cơ thể sinh lý nhất, giờ học bài, giờ chơi thể thao. Đọc thêm niệu liệu pháp để lấy nước tiểu của mình lúc 5h sáng có nhiều cortisol mà tự uống (Xem)

3. Cortisol tốt ở nồng độ nào đó. Nhưng nếu cao thì nguy hiểm. Da bị tổn thương mà bôi corticoid thì chậm liền sẹo và sẹo xấu.

Homeworks

1. Hình 10-10, trang 240. Người bình thường thì 1 Na+ ở ống lượn được hấp thu vào thì kéo theo 1 HCO3-. Vậy khi nào thì nó kéo theo 1 Cl-?

2. Cùng câu trên, 1 Na+ tái hấp thu thì khi nào nó thảy 1 K+, khi nào thảy H+?

3. Na+ được tái hấp thu trở lại, nó làm tăng osmosis ở trong dịch “peritubular capillaries”. Vậy nó kéo theo nước nội bào của tb ống lượn hay nước ngoại bào trong lòng ống lượn?

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 11/12/2014
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
35.777.344
29 người đang xem


replica rolex