Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
TPR

Xem hình: Arteriole giãn khi thiếu oxy, làm tăng lưu lượng máu đến mao quản. Rồi SV đọc tới chỗ tăng sức cản ngoại biên làm tăng huyết áp tâm thu. Rồi, đọc tới xơ vữa mạch máu làm tăng huyết áp tâm trương.Các bạn bối rối.

Y1&2&3: Các bạn chịu khó, giải quyết vấn đề theo kiểu chưởng của Kim Dung (Nội công-tâm pháp-khẩu quyết). Y4 mới học chiêu thức.

I. Sức cản ngoại biên:

Total Peripheral Resistance = (Mean Arterial Pressure - Venous Pressure) / Cardiac Output

1. Nội công:

Factors that influence TPR are represented in an adapted form of the Hagen–Poiseuille equation: where

• R = resistance to blood flow

• L = length of the vessel

• η = viscosity of blood

• r = radius of the blood vessel Vessel length is generally not subject to change in the body. Blood viscosity increases as blood is more hemoconcentrated, and decreases as blood is more dilute. The greater the viscosity of blood, the larger the resistance will be. In the body, blood viscosity increases as red blood cell concentration increases, thus more hemodilute blood will flow more readily, while more hemoconcentrated blood will flow more slowly.

The major regulator of TPR in the body is regulation of vessel radius. In humans, there is very little pressure change as blood flows from the aorta to the large arteries, but the small arteries and arterioles are the site of about 70% of the pressure drop, and are the main regulators of TPR.

When environmental changes occur (e.g. exercise, immersion in water), neuronal and hormonal signals, including binding of norepinephrine and epinephrine to the α1 receptor on vascular smooth muscles, cause either vasoconstriction or vasodilation.

Because resistance increases proportionally to the fourth power of vessel radius, changes to arteriole diameter can result in large increases or decreases in peripheral resistance.

2. Tâm pháp:

A decrease in TPR (e.g., during exercising) will result in an increased flow to tissues and an increased venous flow back to the heart. An increased TPR will decrease flow to tissues and decrease venous flow back to the heart.

3. Khẩu quyết: Máu về tim bao nhiêu thì tim bơm ra bấy nhiệu (Định luật Starling).

II. Giãn tiểu động mạch khi thiếu oxy:

III. Tổn thương lớp media làm atherosclerosis.

Nhưng mảng xơ vữa (atheroma) thì bong ra từ lớp intima.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 30/10/2014
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
35.777.473
26 người đang xem


replica rolex