Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Trí 5-12-2014

Homeworks:

1. Triangle: Tam giác. Pentagon: Ngũ giác đài. Giải thích cách dịch của tiền nhân.

2. If a person has appendicitis, pain is felt in which abdominal quadrant? (See Fig. 16-1 in chapter 16). Surgery is usually neccesary to remove an inflamed appendix before ruptures and causes peritonitis. Using your knowledge of the location of the peritoneum, explain why peritonitis is a very serious condition.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 07/12/2014
 1  2 
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
24.168.945
54 người đang xem


.