Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tuyên-4-12-2014

1. Chích ngừa sởi lúc mới sanh có bảo vệ được em bé không? Đọc và giải thích câu này: Usually by the age of 2 years, the immune system matures and becomes fully functional. This is why some vaccines as measles are not recommended for infants younger than 15 to 18 months of age.

2. Lymphoma (Hodgkin&non-Hodgkin).

3. Immunity (Innate&adaptive).

4. The innate immune responses are always the same, and their degree of efficiency does not increase with repeated exposure. Giải thích vì sao dùng efficiency mà không dùng effectiveness.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 07/12/2014
 1  2 
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
24.169.165
66 người đang xem


.