Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bioassay

Bioassay or Biological Assay:

“Xác định hoạt lực của một tác nhân vật lý, hoá học hay sinh học thông qua các chỉ số sinh học . . . Các chỉ số sinh học trong thử nghiệm sinh học là các phản ứng của các mô hoặc cơ phận còn sống.”  Các nguyên tắc thể hiện một thử nghiệm sinh học bao gồm:

 

1. Hoạt lực là một thuộc tính của vật thể được đem ra đo lường, ví dụ , dược phẩm , chứ không phải là thuộc tính của sự đáp ứng . Thông thường, mối tương quan giữa các biến động thể hiện trên chỉ số và các khác biệt của liều dùng thuốc – (đường biểu diễn liều dùng / hiệu ứng - dose-effect curve) – phải được xác lập như là một phần của từng thử nghiệm.

 

2. Hoạt lực là lượng số tương đối, không phải tuyệt đối. Hoạt lực của một công thức bào chế  ( mẫu "chưa biết ”) chỉ có thể được đo đếm qua mối tương quan với một công thức bào chế thứ nhì ( mẫu “ chuẩn ” hay  “thuốc tham chiếu ”) khiến suy ra được một đáp ứng sinh học tương tự . Khi các khối lượng tuyệt đối của mẫu chuẩn dùng trong thử nghiệm là được biết rõ , các kết quả thử nghiệm có thể được dùng để ước lượng khối lượng - bằng các đơn vị tuyệt đối - các nguyên liệu có hoạt tính sinh học hàm chứa trong công thức bào chế "chưa biết ".

 

3. Một thử nghiệm sinh học chỉ cung cấp một ước lượng về hoạt lực của mẫu chưa biết ; độ chuẩn xác của ước lượng này cần luôn luôn được xác định lại; dùng dữ liệu của thử nghiệm. ( xem thêm : Bliss, C.I., American Scientist, 45: 499, 1957).

 

4. Cf.

a. Positive Control Drug (Xem),

b. Negative Control Drug (Xem),

c. Dose-Effect Curve (Xem),

d. Time-Concentration Curve (Xem)

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 06/09/2014
Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
28.966.586
69 người đang xem