French-borrow

 Những từ tiếng Việt mượn tiếng Pháp.

Xem

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 15/08/2014
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
21.848.392
50 người đang xem


.