Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bệnh án Thalassemia

Bệnh án hay của Lý Hoàng Tú, yk38. Ghi chú: sau cắt lách trẻ em phải chích ngừa Pneumococ.

    

replica rolex