Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Mindmap Nội khoa

Tất cả bài bệnh học nội được tổng hợp thành Mindmap tiếng Việt. Xem

Cough

Mindmap: Ho (cough). Bài dễ học của Hoàng Duy Tân, Lớp Trí Phan.

Xem link mediafire

Xem...

edema

Mindmap phù. Bài hay của Trần Phan Thanh Huyền, Lớp Trí Phan.

Xem link mediafire

Xem link...

Dyspnea

Bài của yk38.
Xem link mediafire

Xem link 2 google drive

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
26.702.461
73 người đang xem


.