Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Mindmap Nội khoa

Tất cả bài bệnh học nội được tổng hợp thành Mindmap tiếng Việt. Xem

Cough

Mindmap: Ho (cough). Bài dễ học của Hoàng Duy Tân, Lớp Trí Phan.

 

Xem link google drive

edema

Mindmap phù. Bài hay của Trần Phan Thanh Huyền, Lớp Trí Phan.

 

Xem link 2 google drive

Dyspnea

Bài của yk38.

Xem link 2 google drive

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
37.107.640
28 người đang xem


replica rolex