Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Magnitude vs. Amplitude

Phân biệt Amplitude (biên độ) vs. Magnitude (Độ dài sóng) trong điện tim.

Bài của Trần Dương Thông, yk39. 

.