Hở 2 lá

Hở van hai lá là bệnh khá thường gặp. Hở van hai lá thường chia thành hai loại:...

ecg-kimdung-yk41

Học ECG theo Kim Dung (Tiếu ngạo giang hồ).

Bài làm hay của Nhật Khang, yk41.

Xem

ECG2-yk41

Lớp Việt Hoàng-MK 20-3-2017
Học ECG trong 15 phút: lấy bài của lớp này http://ycantho.com/content/6/22/3406/1/ecg-k41.html, rồi học...

ECG-k41

Lớp Nhân Kiệt-TT 19-3-2017. Học ECG trong 15p.
I. Nhắc anatomy để: 1. Hiểu trục của trái tim [Nghĩa...

.