valsalva-squatting-yk41

"Brainstorm : Valsalva và Squatting có tác dụng ngược nhau lên Preload đúng hay sai ? Ứng dụng...

IABC-yk41-nhankiet

GIẢI THÍCH CÂU NÓI “Đặt bóng đối xung động ĐMC trong điều trị choáng do TIM” là không...

.