Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Asystole (Vô tâm thu)

Định nghĩa

- Tâm thu: là một tập hợp các sợi cơ tim co thắt cùng lúc, cũng được...

.